Te kort aan woonruimte? U bent erg gehecht aan uw huidige onderkomen en wilt niet verhuizen. Toch extra woonruimte? Geen probleem. Wij bieden u allerlei vormen van aanbouw die u verrassend veel ruimte opleveren. Uitbouw, dakkapellen, dakopbouwen, kelders, serres, badkamers keukens etcetera.

Een goede begeleiding van de opdrachtgever in het gehele voorbereiding en bouwtraject neemt hierbij een belangrijke plaats in. Dit betekent dat het tekenwerk voor de desgewenste bouw- en subsidieaanvragen worden ingediend en dat ontwerpen en constructieve berekeningen door het bedrijf zelf worden uitgevoerd.

Zodoende houdt men alles in één hand en dat bespaart tijd en geld. Bovendien zijn de communicatielijnen kort: de opdrachtgever heeft te maken met één aanspreekpunt. Moet er tijdens de voorbereiding of het bouwproces worden bijgestuurd dan is dit bespreekbaar en snel uit te voeren. Flexibiliteit is dan ook een ander belangrijk kenmerk van Bouwbedrijf C. Heemskerk, waar men in staat is het complete proces naar tevredenheid uit te voeren, vanaf de eerste ideeën van de klant tot en met de oplevering.